Home>>>City Guide>>>>Cate>>>>Huangshan

He fei of Restaurant

Fucheng Beef
Tel:3623777
Add: 1 Jinzhai Road
 
Buruiqi Restaurant
Tel: 3656688-4003
Add: 161 Jinzhai Road.
 
Mengdu Restaurant
Tel: 3639977 3659977 3657799
Add: 245 Jinzhai Road
 
Xiaofeiyang Mutton
Tel: 3671778
Add: A Building 1, Hongcheng, Huangshan Road
 
Xiaoweiyang Mutton
Tel: 3622999
Add: 206 East Wangjiang Road
 
 
Shuyu Shanzhai (Nanqi Restaurant)
Tel: 3636177
Add: to the east of No. 3 Hefei Hospital at Wang Jiang Road
 
Jinmanlou Dafuhao
Tel: 2816000
Add: 18 Meishan Road
 
Jinmanlou Jianianhua Seafood
Tel: 2837799 2837979
Add: 252 Jinzhai Road
 
Sanhe Restaurant
Tel: 2843588 2844588
Add: 10 Meishan Road
 
Budaoweng Restaurant
Tel: 2821798
Add: 5 Meishan Road
 
No. 14 Restaurant
Tel: 2828488 2817488
Add: 5 Meishan Road
 
City Garden Coffee and Restaurant
Tel: 2218777 2218888-777
Add: 18 Meishan Road
 
Jiujiulong Restaurant
Tel: 2815868 2817998
Add: 327 Jinzhai Road
 
Jinmanlou Oriental Seafood
Tel: 2847979
Add: 389 Jinzhai Road
 
Sichuan Restaurant, Dongyi Hotel
Tel: 2819988(2209988新)-6271
Add: 168 Fu’nan Road
 
La Seine Restaurant
Tel: 2814477 2814488
Add: 228 Fu’nan Road
 
Wencai Restaurant
Tel: 2231888 -2104
Add: 28 Yi Min Street
 
Budaoweng Restaurant
Tel: 2674288
Add: 20 Renmin Lane
 
Jiujiulong Mingcheng
Tel: 2671888
Add: 203 Tongcheng Road
 
Delicious Food Kitchen
Tel: 2650877 
Add: 29 Yimin Street
 
Shangri-La Restaurant
Tel: 2627008
Add: 138 Hongxing Road
 
Chaotianmen Hotpot
Tel: 2619168
Add: 43 Renmin Lane
 
Chinese Restaurant, Changjiang Hotel
Tel: 2661608 2651938-2010
Add: 262 Mid Changjiang Road
 
Jinmanlou Garden
Tel: 2877777 2872198
Add: 96 Tongcheng Road
 
Fucheng Beef
Tel: 2652777
Add: 195 Tong Cheng Road
 
Crab Village Restaurant
Tel: 2651169
Add: 143 Tong Cheng Road
 
Qinxingyuan, Angang Hotel
Tel: 2288999 -6367
Add: 273 Wu Hu Road
 
Bashurenjia Hotpot
Tel: 2860077
Add: 33 Tongcheng Road
 
UBC Coffee and Restaurant
Tel: 2860255
Add: 239 Wuhu Road
 
Shangri-la Central
Tel: 2645888 
Add: 351 Huaihe Road
 
Luzhou Roast Duck
Tel: 2656810
Add: 107 Su Zhou Road
 
Haihuang’ge Duck
Tel: 2658398
Add: 18 Su Zhou Road
 
Chen Shazi Crawfish
Tel: 2619943
Add: 71 Xuzhou Road
 
Hongfu Crawfish
Tel: 2622788
Add: 71 Su Zhou Road
 
UBC Coffee and Restaurant
Tel: 2650588
Add: 93 Shouchun Road
 
Holiday Inn Buffet
Tel: 4291188
Add: 1104 East Changjiang Road
 
Xihu Sapphire
Tel: 4243588
Add: to the east of Shengli Square
 
Haoxianglai Restaurant
Tel: 2618288 2616788
Add: 90 Changjiang Road
 
Huaishang Jiujia
Tel: 2625088 2658551
Add: 104 M. Changjiang Road
 
Wushan First-class Goose
Tel: 2673702
Add: 33 Wuwei Road
 
Fengbozhuang Restaurant
Tel: 2657677
Add: 19 Lihua Lane, M. Changjiang Road
 
Rotating Cafeteria, Liangyuan Business Hotel
Tel: 2198888 -89
Add: 319 Wuhu Road
 
Peace Hotel Buffet
Tel: 2882619
Add: 3rd Floor, International Peace Hotel, 383 Meiling Boulevard
 
New York, New York Western Food
Tel: 2884750 2884789
Add: 450 Meiling Boulevard
 
Langqiao Brazil Barbecue
Tel: 2888998
Add: 456 Meiling Boulevard
 
Sanqianli Korea Barbecue
Tel: 4650698
Add: 384 Meiling Boulevard
 
Xinyue Seafood
Tel: 2618777 2617666
Add: 528 Meiling Boulevard
 
Jixi Hui Food
Tel: 2651933
Add: Chenghuang Miao Back Street
 
Jinting Restaurant
Tel: 2811999 2811666
Add: 249 Anqing Road
 
Sanhe Jiujia General
Tel:  5669911 5669900
Add: 238 Rongshida Ave.
 
Jinmanlou Seafood
Tel: 2610077 2630077
Add: 57 Fu’nan Road
 
Fukang Red Rose
Tel: 2629977 2618067
Add: 40 Fu’nan Road
 
Nanyue Seafood
Tel: 2651178
Add: 73 Rongshida Boulevard
 
Shuwang Hotpot
Tel: 5126012
Add: 66 Xiyuan Road
 
Duyichu Restaurant
Tel: 5126666 5127777
Add: 424 West Changjiang Road