Home>>>City Guide>>>>Tour>>>>Wuyishan
tour
One-Day tour
Classic Tour
  Wuyishan tour
  7 Days Wuyishan-Fuzhou-Quanzhou- Xiamen Tours
  6 Days Wuyushan -- Xiamen -- Tulou Tours
  4 Days Wuyishan Tour
Special Unique Tour
  Wuyi Mountain 3 Days Hiking Tour
  3 Days Hiking Wuyi Mountain Tour
  3 Day Wuyishan Tour
  4 Days Wuyishan Tea culture tour
  Wuyi Mountain 5 days hiking Tour
Coach Tour
Private Tour
  7 Days Fujian Tour
Multi-City Tour
  Wuyi Mountain 4 days Golf Package Tour
  5 Days Xiamen Wuyishan Tour
Sports Tour